czwartek, 30 grudnia 2010

O osobistym kompasie

Trzy książki i trzy różne spojrzenia na tematykę faszyzmu. Trzy różne perspektywy opisane przez Polaka, Niemkę i Austriaka. Wszystkie przedstawiają okropności II wojny światowej. Jedna z nich to żal za utraconym bezpowrotnie dzieciństwem złożone jako ofiara przez młode pokolenie Niemców, które nie poznało świata bez Hitlera i jego propagandy. Druga to opowieść kobiety o niechęci do „wyzwolicieli" - Rosjan, którzy gwałcąc rozliczają za lata swoich wojennych tułaczek i są okazją do zemsty za zło wyrządzone przez Niemców w Rosji i Polsce. Trzecia to spojrzenie oczami Polaka na Niemców - antyfaszystów, którzy wywodząc się z niemieckiej inteligencji próbują przeżyć godnie czas władzy Hitlera.

Każda z tych książek jest niezwykła i pasjonująca, każda z nich opowiada o ostatnich dniach wojny. Każdą z nich przeczytałem niemal jednym tchem i każda wywołuje zamęt, niepokój i irytację. Każda jest lekcją, jak żyć porządnie w czasach, kiedy wszystko wydaje się być Apokalipsą. Każda z tych książek pokazuje również życie bohaterów po wojnie. Wydawałoby się, że czas i kontekst mogą być usprawiedliwieniem dla wielu zachowań. Dziś trzeba rozliczyć się za swoją przeszłość. Przed każdym z nas może pojawić się pytanie, czy inni znajdą powód, aby nam za cokolwiek kiedyś podziękować. Czy wnieśliśmy jakikolwiek wkład w ten świat i życie innych ludzi, czy są cechy charakteru, które inni w nas podziwiają?

Nie jest jeszcze za późno, zawsze można zacząć żyć tak, jak pragnie nasza dusza. Często zdarza się, że podpowiada nam i wręcz krzyczy, a my to ignorujemy i idziemy w inną stronę. Dusza nie czeka. Warto sprawdzić, co jest dla nas najważniejsze i żyć ze spokojnym sumieniem. Lepszej recepty na prawdziwe życie nie ma. Życie to bezustanne podejmowanie decyzji. One zależeć będą od naszego wewnętrznego kompasu. Jego jakość to wynik naszej samoświadomości, sumienia, wyobraźni i woli podjęcia trudu stawania się lepszym.

Moje lektury:
Kobieta w Berlinie. Zapiski z 1945 Roku (autor anonimowy)
Janusz Wiśniewski, Bikini
Hans - Georg Berh, Prawie dzieciństwo